Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

5. Kursy kadrowo – płacowe

5. Kursy kadrowo – płacowe, rozliczenia ubezpieczeń społecznych, obsługi programu „płatnik”, skutecznej rekrutacji pracowników, HR, ochrona danych osobowych – RODO, ABI

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.1. Kadry-Płace: Kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzenia spraw kadrowo – płacowych w firmach oraz innych jednostkach organizacyjnych.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.1.a. Płace – Kadry – język obcy: : Kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzenia spraw płacowych, rozliczania czasu pracy, spraw kadrowych oraz nauki języka obcego (do wyboru) właściwego dla przedmiotu kształcenia.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Płatnik – ZUS: Kurs obsługi programu komputerowego „Płatnik” oraz prowadzenia rozliczeń płac i ubezpieczeń społecznych (szkolenie aktualizujące wiedzę).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.3. Prawo pracy: Zmiany w prawie pracy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów (szkolenie aktualizujące wiedzę).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.4. RODO – osobowe dane – ochrona: Ochrona danych osobowych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo – płacowych w świetle obowiązujących przepisów – RODO (szkolenie aktualizujące wiedzę):  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.4.a. RODO – kontrola – procedury: Zasady, procedury oraz obszary prowadzenia kontroli w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) w świetle ustawy oraz orzecznictwa (szkolenie modułowe).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.5. Mienie – odpowiedzialność: Kurs (semin.) – pracownicza odpowiedzialność za mienie powierzane w świetle aktualnie obowiązujących przepisów.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.6. Osobowe akta – ZUS – prowadzenie – RODO: Rewolucyjne zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej oraz dokumentacji ZUS od stycznia 2019 roku. Obowiązki pracodawcy a RODO: (Seminarium – szkolenie aktualizujące wiedzę).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.7. Cywilnoprawne umowy – zatrudnienie: Umowy cywilnoprawne w 2018 roku – charakterystyka, przepisy prawa, ZUS, podatki: zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji z tytułu zawierania umów cywilnoprawnych od stycznia 2019 roku: (Seminarium – kształcenie aktualizujące wiedzę).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.8. Fundusz Socjalny – 2018: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2018 rok – świadczenia urlopowe czy obowiązek tworzenia funduszu. Obowiązkowe i fakultatywne tworzenie ZFSS: (Seminarium – szkolenie aktualizujące, różne poziomy nauczania).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.9. Mobbing – praca: Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – w świetle aktualnego orzecznictwa przepisów prawa pracy oraz uwarunkowań psychologicznych (kształcenie modułowe).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.10. Pracowniczy urlopy – Aktualne obowiązujące przepisy i zasady udzielania urlopów pracowniczych w świetle prawa pracy oraz orzecznictwa – (szkolenie aktualizacyjące wiedzę – kształcenie modułowe).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.11. Pracownicze świadczenia – aktualny stan: Szkolenie aktualizujące wiedzę w zakresie ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH w świetle aktualnie obowiązujących przepisów oraz planowanych rozwiązań normatywnych.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.12. Służbowe podróże – rozliczanie: Zasady delegowania pracowników oraz rozliczania kosztów z tym związanych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów (szkolenie aktualizujące wiedzę).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.13. Premiowanie – zasady stosowania: Formalno-prawne podstawy oraz zasady wprowadzania do systemów wynagrodzeń premiowania jako dodatkowego elementu płacowego. Premie czynnikiem mobilizującym. (szkolenie modułowe aktualizujące).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.14. ZUS – Urząd Skarbowy – Rozliczenie: Zasady rozliczania firm z ZUS-em oraz Urzędem Skarbowym w 2018roku – Seminaria aktualizacyjne.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.15. Dorosłe osoby – ustawiczne kształcenie: Formalno prawne podstawy oraz praktyczne aspekty organizacji kształcenia ustawicznego osób dorosłych – standardy kwalifikacji zawodowych – uprawnienia obligatoryjne wymagane na stanowiskach pracy :(kształcenie aktualizujące wiedzę – szkolenie modułowe).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.16. Czas pracy – 2019 r. Normatywne ustalenia w zakresie czasu pracy, obowiązujące w 2019r. (seminarium aktualizujące wiedzę).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.17. Kodeks Pracy – 2019 r. Zmiany w przepisach prawa pracy i HR wprowadzone na 2019r. (seminarium aktualizacyjne).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.18. Pracownia dokumentacja – akta osobowe – prowadzenie: Kurs w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej w 2019r. w świetle aktualnie obowiązujących przepisów (szkolenie aktualizujące wiedzę i umiejętności).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.19. Lekarskie zwolnienia – e – ZLA –obowiązki: Wdrożenie oraz efektywne funkcjonowanie systemów elektronicznych zwolnień lekarskich w ramach obowiązków służb kadrowo-płacowych oraz służby zdrowia (w świetle aktualnie obowiązujących przepisów i orzecznictwa) (szkolenie aktualizujące wiedzę i umiejętności)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

In most cases, the prices would be fair and the lawessaywritingservice quality outstanding.