Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

2. Kursy dla OPERATORÓW MASZYN CIĘŻKICH

2.   Operatorzy maszyn ciężkich i innych urządzeń technicznych.

2.1.   Koparki jednonaczyniowe kl. I – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów koparek jednonaczyniowych na I kl. uprawnień.  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2.   Koparki jednonaczyniowe kl. I (kurs jednoetapowy kl. III+ kl. I) – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów koparek jednonaczyniowych na I kl. uprawnień.  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3.   Koparki jednonaczyniowe kl. III  – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów koparek jednonaczyniowych na III kl. uprawnień.  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4.   Ładowarki jednonaczyniowe kl. I  – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów ładowarek jednonaczyniowych na I kl. uprawnień.  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5.   Ładowarki jednonaczyniowe kl. I (kurs jednoetapowy kl. III+ kl. I) – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów ładowarek jednonaczyniowych na I kl. uprawnień.  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6.   Ładowarki jednonaczyniowe kl. III – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów ładowarek jednonaczyniowych na III kl. uprawnień.  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7.   Spycharki I klasa – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów spycharek na I kl. uprawnień.  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.8.   Spycharki  kl. I (kurs jednoetapowy kl. III+ kl. I) – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów spycharek na I kl. uprawnień.  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.9.   Spycharki kl. III – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów spycharek na III kl. uprawnień.  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.10.   Koparkoładowarki – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów koparkoładowarek III kl. uprawnień.  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.11.   Walce drogowe – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów walców drogowych na II kl. uprawnień.  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.12. Kompaktory – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów kompaktorów (maszyn do utwardzania składowisk) – (szkolenie modułowe – .min. uprawnienia państwowe: walce, spycharki, ładowarki – w zależności od konstrukcji maszyny).
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.13.   Koparkospycharki – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów koparkospycharek na III kl. uprawnień.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.14.   Kruszarki – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw na II kl. uprawnień.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.15.   
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.16.   Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż – Kurs kwalifikacyjny dla montażystów rusztowań budowlano – montażowych (metalowych) szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.17.   Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych (wszystkie) – Kursy kwalifikacyjne dla operatorów maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych na najwyższą (II -gą) klasę uprawnień (wszystkie typy i rodzaje).  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.18.   Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów frezarek do nawierzchni dróg – samojezdnych (uprawnienia na wszystkie typy i rodzaje). szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.19.   Węzły betoniarskie – Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych wszystkie typy, bez względu na wydajność, najwyższa II klasa uprawnień.  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.20.   Zespół maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na I kl. uprawnień.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.21.   Pompy do mieszanki betonowej – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów pomp do mieszanki betonowej (na samochodach, stacjonarnych, pompo-gruszek).  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.22.   Agregaty tynkarskie – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów agregatów tynkarskich (wszystkich typów, tynki mechaniczne).  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.23.   Zagęszczarki, ubijaki wibracyjne – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych (wszystkich typów) w III kl. uprawnień.  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.24.   Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym (wszystkie)- Kurs kwalifikacyjny dla operatorów przecinarek (pił) do nawierzchni dróg (asfaltu, betonu) w III kl. uprawnień. szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.25.   Pilarki – piły mechaniczne – łańcuchowe – obsługa: Kursy kwalifikacyjne dla operatorów pilarek – pił mechanicznych do ścinki drzew (uprawnienia państwowe na wszystkie typy i rodzaje).  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.26.   Sprężarki – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów sprężarek przewoźnych na III kl. uprawnień.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.27.   Podajniki do betonu (wszystkie) – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów podajników do betonów (w tym Mixokret).  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.28. Torkretnice – Kurs dla operatorów torkretnic – pomp – podajnikówdo ciężkich betonów (szkolenie modułowe).
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.29.   Malowarki – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów malowarek samojezdnych do znaków na jezdni (wszystkich typów).
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.30.   Betoniarki – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów betoniarek trójfazowych o mocy powyżej 1 kW.  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.31.   Równiarki – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów równiarek (wszystkich).  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.32.   Równiarki (wszystkie) – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów równiarek na I kl. uprawnień.  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.33.   Wiertnice dla technologi bezwykopowych – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów wiertnic dla technologi bezwykopowych na III kl. uprawnień.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.34.   Elektrownie polowe – Kurs kwalifikacyjny obsługi elektrowni polowych na III kl. uprawnień.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.35.   Narzędzia udarowo ręczne – Kurs kwalifikacyjny obsługi narzędzi udarowo ręcznych (wszystkich typów) uprawnień.  szczegóły czytaj
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.36.   Wielozadaniowe nośniki osprzętów – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów wielozadaniowych nośników osprzętu (wszystkie typy) uprawnień.  szczegóły czytaj

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.37.   Wiertnicze maszyny – urządzenia – obsługa: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu operatora maszyn, urządzeń wiertniczych (kurs umiejętności zawodowych – szkolenie modułowe).

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.38.   Odśnieżarki mechaniczne: Kurs kwalifikacyjny dla operatorów odśnieżarek mechanicznych: (kurs umiejętności zawodowych).

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.39.   TEREX – wozidła – obsługa: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie bezpiecznej i efektywnej obsługi (eksploatacji) wozideł TEREX: (szkolenie modułowe, aktualizacja wiedzy i umiejętności) – (zaświadczenie ważne wyłącznie z aktualnym prawem jazdy).

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.40.   Zgarniaki: Kurs kwalifikacyjny dla operatorów zgarniarek (wszystkich typów) (kurs umiejętności zawodowych, szkolenie modułowe).

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.41.   SKIDERY – ładowarki do drewna: Kurs kwalifikacyjny przygotowujące dokonywania zawodu operatora SKIDERÓW – ładowarek do drewna, na uprawnienia państwowe wydawane przez IMBIGS (kategorii właściwej dla wielozadaniowych nośników osprzętu) – (dotyczy sytuacji gdy skider nie jest zgłoszony i zarejestrowany w Urzędzie Dozoru Technicznego).

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.42.   Kalmary – ładowarki drewna – obsługa: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu operatora KALMARÓW – ładowarek do drewna na uprawnienia państwowe IMBIGS (w kategorii właściwej dla wielozadaniowych nośników osprzętu) – (kurs umiejętności zawodowych) – (dotyczy sytuacji gdy kalmar nie jest zarejestrowany w Urzędzie Dozoru Technicznego).

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.43.   Ładowarki teleskopowe – obsługa: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu operatora ładowarek teleskopowych na uprawnienia państwowe wydawane przez IMBIGS (w kategorii właściwej dla wielozadaniowych nośników osprzętu) – (kurs umiejętności zawodowych) – (dotyczy sytuacji gdy ładowarki teleskopowe nie są zarejestrowani w Urzędzie Dozoru Technicznego).

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.44. Wiertnice pionowe – obsługa: Kurs umiejętności zawodowych dla operatorów wiertnic pionowych – (szkolenie modułowe).

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.45. Rusztowania – odbiory – po montażu: Kurs doskonalący umiejętności zawodowe w zakresie odbioru rusztowań metalowych (systemowych, złączkowych) po montażu oraz demontażu (szkolenie modułowe, zaświadczenie MEN).

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.46. Autentyczne systemy – maszyny drogowe – sterowanie: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie automatycznych systemów sterowania pracą maszyn ciężkich do robót drogowych i ziemnych (3D-GPS) (szkolenie modułowe).

__________________________________________________________________________________________________________________________________