Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

16. Służba zdrowia

16. Służba zdrowia – ochrona zdrowia: Kursy – seminaria – konferencje dotyczące doskonalenia kwalifikacji medycznych, szkolenia aktualizacyjne – w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, pielęgniarstwa, obsługi urządzeń medycznych, organizacji i funkcjonowania służby zdrowia, bezpieczeństwo pracy – septyki, innowacji i informatyki w branży medycznej – RODO – ochrona danych osobowych pracowników służby zdrowia oraz pacjentów:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.1. RODO – osobowe dane – ochrona: Zasady oraz procedury zabezpieczania ochrony danych osobowych pracowników oraz pacjentów w jednostkach służby zdrowia – RODO: szkolenie modułowe – (różne poziomy nauczania): szczegóły czytaj

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.2.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.3.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.4.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.5.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.6.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.7. Medyczna rejestratorka – org. pracy  sprawozdawczość: kurs przygotowujący do wykonywania zawodu rejestratorki medycznej: (organizacja sekretariatu medycznego, sprawozdawczość, wypisy pacjentów, ochrona danych osobowych) – (szkolenie modułowe).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.8. Radiologiczna ochrona – służba zdrowia – zabezpieczenie: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie zasad, form oraz obowiązujących procedur zabezpieczenia ochrony radiologicznej w szpitalach oraz innych jednostkach służby zdrowia (kształcenie modułowe).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.9. Ratownictwo wodne – poziom pierwszy: Kurs kwalifikacyjny w zakresie ratownictwa wodnego: (poziom pierwszy, kształcenia modułowe).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.10. Narzędzia – sterylizacja – zakaźne choroby: Zasady oraz procedury sterylizacji narzędzi oraz przyrządów medycznych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Min. Zdrowia oraz norm (kurs umiejętności zawodowych, kształcenie modułowe – możliwość uwzględnienia w programie kursu modułu obsługi autoklawów i sterylizatorów).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.11. Zielarskie – towaroznawstwo: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie towaroznawstwa zielarskiego: (szkolenie modułowe).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.12. Choreoterapia – taniec – leczenie: Kurs kwalifikacyjny dla instruktorów CHOREOTERAPII leczenia przez tanie (kształcenie modułowe).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________