Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

15. Kursy – seminaria- konferencje

15. Kursy – seminaria- konferencje dla pracowników administracji: państwowej, samorządowej, wydzielonej

  • kształcenie w zakresie zagadnień prawnych, finansowo-ekonomicznych, organizacyjnych, proceduralnych, innowacyjnych.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.a. Oświata – publiczna – prywatna: Seminaria – Konferencje – Zarządzanie w oświacie – Prawo oświatowe – Finansowanie zadań oświatowych – Szkoły – Przedszkola – Żłobki – BHP w oświacie.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

15.a.1. Oświata – finansowanie: Finansowanie zadań oświatowych przez samorządy. Tryb udzielania i rozliczania dotacji w świetle aktualnie obowiązujących przepisów – (szkolenie modułowe aktualizujące – wiedzę).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

15.1. Publiczne zamówienia – przygotowanie przetargów: Zamówienia publiczne – zasady i procedury przygotowania postępowania oraz wyboru oferty najkorzystniejszej – (szkolenie aktualizacyjne wiedzę i umiejętności).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________