Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

14. Gospodarka komunalno-wodociągowa

14. Gospodarka komunalna, gospodarka wodociągowa, odpady – recykling, przetargi komunalne, obsługa maszyn i urządzeń komunalnych

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.1. Komunalna gospodarka – przepisy zmiany: Organizacja oraz prowadzenie gospodarki komunalnej – gospodarki odpadami – w świetle aktualnie obowiązujących przepisów – (seminaria – konferencje – szkolenia aktualizacyjne).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.2. Odpady – gospodarka – sprawozdawczość: Gospodarka odpadami – prowadzenie składowiska oraz sprawozdawczości w zakresie aktualnych norm i przepisów (szkolenia aktualizacyjne).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.3. Publiczne zamówienia – gospodarka komunalna: Aktualne przepisy oraz procedury w zakresie zamówień publicznych, w zakresie prowadzenia gospodarki komunalnej – przygotowanie specyfikacji, ofert, rozstrzyganie przetargów (szkolenia aktualizacyjne).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.3.a. RODO – osobowe dane – ochrona: Zasady oraz procedury zabezpieczenia ochrony danych osobowych klientów oraz pracowników – gromadzonych w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – RODO: szkolenie modułowe (relatywny układ programu nauczania oraz poziomów kształcenia).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.4. BHP – komunalna gospodarka: Kursy okresowe BHP, p.poż. oraz ochrony sanitarnej dla pracowników zatrudnionych w firmach branży komunalnej (szkolenia obligacyjne).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.5. Energetyczne kursy „E” – „D” dla branży komunalnej: Kursy kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych (gr.1), ciepłowniczych (gr.2), gazowych (gr.3) użytkowanych w gospodarce komunalnej (pakiet szkoleniowy).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.6. Operatorzy maszyn ciężkich – gospodarka komunalna: Kursy kwalifikacyjne dla operatorów maszyn ciężkich w różnych specjalnościach i klasach uprawniań, użytkowanych w gospodarce komunalnej.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.6.a. Operatorzy urządzeń poddozorowych – gospodarka komunalna: Kursy kwalifikacyjne dla operatorów urządzeń poddozorowych (UDT) użytkowanych w gospodarce komunalnej.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.6.b. Spawanie – zgrzewanie – remonty sieci: Kursy kwalifikacyjne w zakresie spawania – zgrzewania rur – instalacji wodno-kanalizacyjnych – (kształcenie modułowe – metody do wyboru).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.7. Operatorzy maszyn średnich – gospodarka komunalna: Kursy kwalifikacyjne dla operatorów maszyn średnich w różnych specjalnościach – użytkowanych w gospodarce komunalnej.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.8. Kompaktory – operatorzy: Kursy kwalifikacyjne dla operatorów kompaktorów – maszyn ciężkich do utwardzania podłoża składowisk w gospodarce komunalnej (szkolenie modułowa i rodzaj uprawnień do wyboru).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.9. Maszyny do czyszczenia kanalizacji – obsługa: Kurs kwalifikacyjny dla operatorów maszyn do czyszczenia kanalizacji – bezpieczeństwo pracy – ratownictwo – pierwsza pomoc.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.9.a. Monter instalacji: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu montera sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych – (kształcenie modułowe – na dodatkowe uprawnienia).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.10. Kosy, podkaszarki – rębaki – obsługa: Kursy obsługi kos mechanicznych, kosiarek, rębaków, podkaszarek, wykaszarek – maszyn do utrzymania terenów zielonych.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.11. Odśnieżarki mechaniczne: Kurs obsługi odśnieżarek mechanicznych z ręcznym prowadzeniem – różnych typów, w tym HONDA (szkolenie modułowe).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.12. Drzewa – krzewy – wycinka: zasady wycinki drzew i krzewów w świetle aktualnie obowiązujących przepisów – normy, procedury, kasy (szkolenie aktualizacyjne).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.13. Pompy wirowe – obsługa: Kurs bezpiecznej obsługi pomp wirowych stosowanych w gospodarce komunalnej i wodnej w zakresie granicznych warunków pracy (w tym na uprawnienia energetyczne „E”-„D” – szkolenie modułowe).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.14. DDD – Dezynfekcja – dezynsekcja – deratyzacja: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykorzystywania prac w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, oraz deratyzacji (szkolenie modułowe).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

14.15. Rębaki – niwelacja drewna: Kurs obsługi rębaków – rozdrabniaczy do drewna.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.16. Budynki – konserwacja – utrzymanie techniczne: Kurs kwalifikacyjny w zakresie konserwacji i utrzymania technicznego budynków (w tym instalacji elektrycznych) – (kształcenie modułowe).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.17. Gospodarczy pracownik – konserwator: Kurs kwalifikacyjny dla pracowników gospodarczych – konserwatorów w zakresie odpowiedniego utrzymania technicznego nieruchomości (lokali mieszkaniowych oraz biurowych).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.18. Budowlane obiekty – użytkowanie – zarządzanie – kontrole: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie właściwego użytkowania obiektów budowlanych, zarządzania przeglądami, procedury kontrolne oraz prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego w świetle aktualnie obowiązujących przepisów i norm (kształcenie modułowe).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.19. Woda – badanie – metody – techniki: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie nowoczesnych metod i technik stosowanych w laboratoryjnych badaniach wody do picia (kształcenie modułowe).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

14.20. Kanalizacyjne rury – natryskowa renowacja: Kurs w zakresie organizacyjnych oraz technicznych aspektów natryskowej renowacji rur kanalizacyjnych: (szkolenie modułowe).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________