Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

12. Kursy BHP – ochrony pracy.

12. Kursy BHP ochrony ppoż., prawnej ochrony pracy, demontażu azbestu, pierwszej pomocy przedlekarskiej – Społeczni Inspektorzy Pracy.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.1. BHP dla pracodawców: Kursy okresowe BHP dla pracodawców (właścicieli firm, dyrektorów, prezesów oraz członków zarządu, rad nadzorczych, prokurentów, głównych księgowych). 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.2. Osoby kierujące pracownikami – BHP: Kursy okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami – kadry kierowniczej (kierowników: zakładów, oddziałów, wydziałów, sekcji, służb, ich zastępców, mistrzów, brygadzistów).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

12.3. Pracownicy służb BHP: Kursy okresowe dla pracowników służb BHP.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.4. Administracyjno – biurowi – pracownicy BHP: Kursy okresowe BHP dla pracowników administracyjno – biurowych (obsługa biura, księgowość, kadry-pracy, handlowy, itp.).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

12.5.Pracownicy narażeni na czynniki szkodliwe – BHP: Kursy okresowe BHP dla pracowników których charakter pracy wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie BHP, narażeniem na czynniki szkodliwe oraz niebezpieczne np.: nauczyciele, służba zdrowia, pracownicy naukowo-badawczy itp.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

12.6. Inżynieryjno – techniczni pracownicy – BHP: Kursy okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych ( w tym: projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji itp.).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.7. Pracodawcy – sprawy BHP – prowadzenie: Kursy dla pracodawców w zakresie samodzielnego prowadzenia spraw BHP w swojej firmie.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

12.8. Robotnicy – BHP: Kursy „podstawowe” oraz okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (w różnych zawodach, branżach i specjalnościach.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.9. Metodyka – instruktaż BHP: Kursy metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego BHP.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

12.10. Azbest – demontaż – BHP: Kursy bezpieczeństwa pracy dla pracowników zatrudnionych przy demontażu transporcie oraz utylizacji wyrobów azbestowych.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.11. Azbest – dozór – BHP: Kurs bezpieczeństwa pracy dla pracowników sprawujących nadzór nad robotami utylizacji wyrobów azbestowych.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.12. Społeczna Inspekcja Pracy: Kurs dal Społecznych Inspektorów Pracy (podstawowy).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

12.13. Pierwsza pomoc: Kurs udzielania pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach(przedlekarskiej) – poziom podstawowy.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

12.14. Jonizujące promieniowanie – BHP:  Kursy okresowe BHP dla pracowników narażonych na kontakt z promieniowaniem jonizującym X.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.15. Rusztowania – BHP – graniczne warunki:  Kurs okresowy BHP dla pracowników wykonujących montaż, demontaż oraz przeglądy rusztowań metalowych, systemowych, drewnianych, wiszących stosowanych w granicznych warunkach pracy (szkolenie modułowe dokształcanie montażystów rusztowań z upr. IMBiGS).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.16. Przeciwpożarowa ochrona – inspektorzy: Kurs kwalifikacyjny dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej wg programu Komendy Głównej Straży Pożarnej – (kształcenie modułowe).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.17. Odlewanie stopów – metali – bhp: Kursy bezpieczeństwa pracy dla osób zatrudnionych w odlewniach stopów żelaza oraz metali nieżeznych.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.18. BHP – komunalne odpady: Specyfikacja zagrożeń oraz specyfiki przestrzegania zasad i przepisów bhp w zakresie, gromadzenie oraz przerobu odpadów komunalnych (w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, szkolenie aktualizacyjne).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.19. Żołnierze zawodowi – pracownicy wojska – bhp: Szkolenie (kurs) okresowy BHP dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami zatrudnionych w jednostkach wojskowych: (różnych specjalności – szkolenie modułowe wg programów uzgodnionych ze zleceniodawcą)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.20. Zagrożenia – edukacja – procedury – szkoły: Kurs z procedur postępowania w przypadku zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych na terenie szkół i innych jednostek edukacyjnych (szkolenie modułowe)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

To find your papers, start by navigating to the „My papers” tab. There will essay writer online be a listing of your works that you’ve co-authored. The tab is filled by matches between authors’ names and PhilPapers index variants. This list can be customized by signing in and making adjustments. You can narrow down the search results using tags, labels, smart collections, file management , or the watch folders. You can also share and collaborate with papers.