Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

12. Kursy BHP – ochrony pracy.

12. Kursy BHP ochrony ppoż., prawnej ochrony pracy, demontażu azbestu, pierwszej pomocy przedlekarskiej – Społeczni Inspektorzy Pracy.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.1. BHP dla pracodawców: Kursy okresowe BHP dla pracodawców (właścicieli firm, dyrektorów, prezesów oraz członków zarządu, rad nadzorczych, prokurentów, głównych księgowych). 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.2. Osoby kierujące pracownikami – BHP: Kursy okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami – kadry kierowniczej (kierowników: zakładów, oddziałów, wydziałów, sekcji, służb, ich zastępców, mistrzów, brygadzistów).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

12.3. Pracownicy służb BHP: Kursy okresowe dla pracowników służb BHP.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.4. Administracyjno – biurowi – pracownicy BHP: Kursy okresowe BHP dla pracowników administracyjno – biurowych (obsługa biura, księgowość, kadry-pracy, handlowy, itp.).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

12.5.Pracownicy narażeni na czynniki szkodliwe – BHP: Kursy okresowe BHP dla pracowników których charakter pracy wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie BHP, narażeniem na czynniki szkodliwe oraz niebezpieczne np.: nauczyciele, służba zdrowia, pracownicy naukowo-badawczy itp.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

12.6. Inżynieryjno – techniczni pracownicy – BHP: Kursy okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych ( w tym: projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji itp.).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.7. Pracodawcy – sprawy BHP – prowadzenie: Kursy dla pracodawców w zakresie samodzielnego prowadzenia spraw BHP w swojej firmie.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

12.8. Robotnicy – BHP: Kursy „podstawowe” oraz okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (w różnych zawodach, branżach i specjalnościach.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.9. Metodyka – instruktaż BHP: Kursy metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego BHP.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

12.10. Azbest – demontaż – BHP: Kursy bezpieczeństwa pracy dla pracowników zatrudnionych przy demontażu transporcie oraz utylizacji wyrobów azbestowych.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.11. Azbest – dozór – BHP: Kurs bezpieczeństwa pracy dla pracowników sprawujących nadzór nad robotami utylizacji wyrobów azbestowych.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.12. Społeczna Inspekcja Pracy: Kurs dal Społecznych Inspektorów Pracy (podstawowy).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

12.13. Pierwsza pomoc: Kurs udzielania pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach(przedlekarskiej) – poziom podstawowy.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

12.14. Jonizujące promieniowanie – BHP:  Kursy okresowe BHP dla pracowników narażonych na kontakt z promieniowaniem jonizującym X.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.15. Rusztowania – BHP – graniczne warunki:  Kurs okresowy BHP dla pracowników wykonujących montaż, demontaż oraz przeglądy rusztowań metalowych, systemowych, drewnianych, wiszących stosowanych w granicznych warunkach pracy (szkolenie modułowe dokształcanie montażystów rusztowań z upr. IMBiGS).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.16. Przeciwpożarowa ochrona – inspektorzy: Kurs kwalifikacyjny dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej wg programu Komendy Głównej Straży Pożarnej – (kształcenie modułowe).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.17. Odlewanie stopów – metali – bhp: Kursy bezpieczeństwa pracy dla osób zatrudnionych w odlewniach stopów żelaza oraz metali nieżeznych.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.18. BHP – komunalne odpady: Specyfikacja zagrożeń oraz specyfiki przestrzegania zasad i przepisów bhp w zakresie, gromadzenie oraz przerobu odpadów komunalnych (w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, szkolenie aktualizacyjne).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.19. Żołnierze zawodowi – pracownicy wojska – bhp: Szkolenie (kurs) okresowy BHP dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami zatrudnionych w jednostkach wojskowych: (różnych specjalności – szkolenie modułowe wg programów uzgodnionych ze zleceniodawcą)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12.20. Zagrożenia – edukacja – procedury – szkoły: Kurs z procedur postępowania w przypadku zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych na terenie szkół i innych jednostek edukacyjnych (szkolenie modułowe)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________