Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

11. Kursy OCHRONY ŚRODOWISKA – HACCP

11. Kursy OCHRONY ŚRODOWISKA – kursy sanitarne – HACCP – higiena – profilaktyka prozdrowotna, bezpieczeństwo żywienia, GMO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

11.1. Ochrona środowiska – specjalności: Kursy kwalifikacyjny dla specjalistów ochrony środowiska.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

11.2. Ochrona środowiska – aktualizacja: Kursy dla specjalistów ochrony środowiska w zakresie zmian w obowiązujących przepisach, normach, procedurach oraz sprawozdawczości.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

11.3. HACCP – bezpieczeństwo żywności – higiena: Kursy w zakresie wdrażania oraz stosowania systemu HACCP (systemów analizy zagrożeń i krytycznych punków kontroli, higiena oraz bezpieczeństwo żywności).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

11.4. Woda – mikrobiologiczne badanie: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie metod mikrobiologicznego badania wody (kształcenie modułowe).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________