Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

10. Kursy pedagogiczne.

10. Kursy pedagogiczne – wykładowcy kształcenia ustawicznego instruktorzy praktycznej nauki zawodu, wykładowcy BHP, lektorzy, metodyka kształcenia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

10.1. Pedagogiczny kurs – instruktorzy: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu:  (opis czytaj)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

10.2. Pedagogiczny kurs – wykładowcy BHP Kurs pedagogiczny dla wykładowców  bhp i p.poż (w tym dla pracowników służb BHP):  (opis czytaj)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

10.3. Pedagogiczny kurs – wykładowcy kształcenie ustawiczne: Kurs pedagogiczny dla wykładowców kształcenia ustawicznego (kursy, seminaria, konferencje) (opis czytaj)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

10.4. Metodyka – instruktaż BHP: Kurs metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego BHP i p. poż. .
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

10.5. Pedagogiczny kurs – języki obce: Kurs pedagogiczny dla nauczycieli (wykładowców, lektorów) języków obcych.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

10.6. Przedszkola asystent nauczyciela: Kurs przygotowujący do wykonywania pracy asystenta nauczyciela przedszkola (szkolenia modułowe).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

10.7. Uprawnienia – kwalifikacyjne – wymagania: Uprawnienia i kwalifikacje zawodowe wymagane w wykonywanym zawodzie, przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych lub na zajmowanym stanowisku w świetle aktualnie obowiązujących przepisów (koszty kształcenia, koszty egzaminów państwowych, czas trwania, uprawnienia terminowe, kierunki kształcenia ustawicznego) (szkolenie modułowe).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________