Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

1. Kursy poddozorowe

1. Kursy dla OPERATORÓW oraz KONSERWATORÓW urządzeń poddozorowych – na uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego oraz Transportowego Dozoru Technicznego (żurawie suwnice, dźwigi, podesty, podnośniki, wózki jezdniowe, zbiorniki etc.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1. Kursy dla OPERATORÓW urządzeń poddozorowych – na uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.1.   Żurawie wieżowe i szybkomontujące – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów żurawi wieżowych na uprawnienia UDT –  (szynowe, stacjonarne, sterowane z kabiny oraz poziomu zerowego, Liebherr, Potain, Linden, itp).  szczegóły czytaj
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.2.   Żurawie przewoźne – przenośne (HDS) – Kurs kwalifikacyjny dla operatorów żurawi przewoźnych oraz przenośnych na uprawnienia UDT – (Atlas, Palfinger, Hiob, itp.):  szczegóły czytaj
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.3.   Żurawie samojezdne – Kurs dla operatorów żurawi samojezdnych i samochodowych
na uprawnienia UDT    szczegóły czytaj
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.4. Podesty ruchome przejezdne – podnośniki koszowe – zwyżki – Kurs dla operatorów podestów ruchomych przejezdnych montowanych na pojeździe na upr. UDT  (tzw. podnośniki koszowe, zwyżki, PHM):  szczegóły czytaj
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.5. Podesty ruchome wolnobieżne – podnośniki nożycowe – krzyżowe: Kurs dla operatorów podestów ruchomych przejezdnych – wolnobieżnych na upr. UDT (tzw. podnośniki krzyżowe, nożycowe, remontowe itp.).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.6.  . Podesty ruchome wiszące – przewoźne – pająki: Kurs dla operatorów podestów ruchomych przejezdnych, przewoźnych oraz stacjonarnych na upr. UDT (podesty doczepiane do samochodów tzw. pająki).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.7.   Wciągarki i wciągniki – elektrowciągi – sterowanie poziom roboczy: Kurs dla operatorów elektrowciągów, wciągników, wciągarek sterowanych z poziomu roboczego oraz żurawików warsztatowych, ogólnego przeznaczenia na upr. UDT (hakowe ogólnego przeznaczenia specjalnego).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.8.  Wciągniki – wciągarki – ogólnego i specjalnego przeznaczenia: Kurs dla operatorów wciągników, wciągarek, elektrowciągów sterowanych z kabiny na upr. UDT (hakowego ogólnego przeznaczenia oraz specjalne).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.9.  Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem : Kurs dla kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem spalinowym, akumulatorowym i gazowym na upr UDT (najczęściej użytkowane, z wyłączeniem specjalistycznych):  szczegóły czytaj
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.9.a. Gazowe butle – wózki jezdniowe – wymiana butli: Kursy w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG) w wózkach jezdniowych napędzanych – kurs licencjonowany – program UDT – szkolenie modułowe.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.10.   Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – specjalizowane: Kurs dla kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych (ze zmiennym wysięgnikiem, z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem). Uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia na upr. UDT 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.10.a. Kontenerowe wózki – Reach Stackery – obsługa – UDT – TDT: Kurs umiejętności zawodowych dla operatorów wózków jezdniowych kontenerowych (specjalizowanych – wysięgnikowych z chwytnicami kontenerowymi) na uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego (szkolenie modułowe)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.11.   Wózki jezdniowe prowadzone i zdalnie sterowane – (kat. najniższa): Kurs dla kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych oraz zdalnie sterowanych na upr. UDT (tzw. paleciaki, widlaki sklepowe). 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.11.a. Wózki jezdniowe – platformowe: Kurs umiejętności zawodowych dla kierowców jezdniowych platformowych – akumulatorowych, spalinowych, gazowych.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.11.b.  Wózki jezdniowe – ciągnikowe: Kurs umiejętności zawodowych dla kierowców wózków jezdniowych ciągnikowych: akumulatorowych, spalinowych, gazowych.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.11.c.  Wózki jezdniowe – pchające: Kurs umiejętności zawodowych dla kierowców wózków jezdniowych pchających – spalinowych.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.12.   Suwnice – wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia: Kurs dla operatorów suwnic sterowanych z poziomu roboczego („zerowego”) na upr. UDT – kategorii II-S (hakowe ogólnego przeznaczenia oraz specjalne):  szczegóły czytaj
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.13. Suwnice – wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia oraz specjalnego przeznaczenia: Kurs dla operatorów suwnic sterowanych z kabiny na upr. UDT – (hakowe ogólnego przeznaczenia oraz specjalne):  szczegóły czytaj
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.13.a. Suwnice – radiowe sterowanie obsługa: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie obsługi suwnic specjalnego przeznaczenia sterowanych z kabiny oraz sterowanych radiowo z trawersą obrotową na uprawnienia UDT.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.14. Żurawiki – żurawie warsztatowe: Kurs dla operatorów żurawi stacjonarnych warsztatowych na upr. UDT – (żurawiki przyścienne, słupowe, hakowe ogólnego przeznaczenia lub specjalne).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.15. Podesty ruchome – wiszące: Kurs uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych na upr. UDT.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.16. Wyciągi towarowe – budowlane – WBT: Kurs obsługi wyciągów towarowych, przewoźnych, przenośnych, stacjonarnych – na upr. UDT :  szczegóły czytaj
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.17. Dźwigi – towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne: Kurs obsługi dźwigów towarowo-osobowych oraz towarowych na upr. UDT – kategorii szczegóły czytaj
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.18. Windy – dźwigi szpitalne: Kurs obsługi dźwigów (wind) szpitalnych oraz dźwigów towarowych ze sterowaniem wewnętrznym – na upr. UDT.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.19. Układnice magazynowe – regałowe – chwytakowe: Kurs obsługi układnic magazynowych do transportu i układania materiałów składowanych w magazynach – na upr. UDT.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.20. Dźwignice linotorowe – towarowe: Kurs obsługi dźwignic linotorowych do transportu materiałów – na upr. UDT.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.21. Dźwigniki – śrubowe – Kutruffa: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie obsługi dźwigników śrubowych KUTRUFFA na uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (szkolenie modułowe).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.22. Stanowiskowe żurawie – obsługa: Kurs kwalifikacyjny w zakresie obsługi żurawi stanowiskowych (warsztatowych, magazynowych, żurawików na uprawnienia UDT (szkolenie modułowe).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.23. AUMUNDA – wyciągi – obsługa: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie obsługi wyciągów Aumunda.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.24. Żurawie – wiertnice platformy – obsługa: Kurs kwalifikacyjny w zawodzie operatora żurawi pracujących na stałych i ruchomych platformach wiertniczych (kurs umiejętności zawodowych).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.25. Szybkomontujące żurawie – obsługa: Kurs kwalifikacyjny w zawodzie operator żurawi szybkomontujących na uprawnienia Dozoru Technicznego (kurs umiejętności zawodowych).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.26. SKIDERY – ładowarki do drewna: Kurs kwalifikacyjny w zakresie obsługi SKIDERÓW – chwytakowych i linowych ładowarek do drewna na uprawnienia Dozoru Technicznego (jako wózek jedniowy specjalizowany) – (kurs umiejętności zawodowych) (dotyczy sytuacji gdy skider jest zarejestrowany UDT)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.27. Kalmary – ładowarki drewna – obsługa: Kurs kwalifikacyjny w zakresie obsługi KALMARÓW – ładowarek do drewna na uprawnienia Dozoru Technicznego (jako wózki jezdniowe specjalizowane) – kurs umiejętności zawodowych) (dotyczy sytuacji gdy kalmar jest zarejestrowany w UDT).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.28. Ładowarki teleskopowe – obsługa: Kurs kwalifikacyjny w zakresie obsługi ładowarek teleskopowych na uprawnienia Dozoru Technicznego (UDT) (jako wózki jezdniowe specjalizowane) – (kurs umiejętności zawodowych) (dotyczy uprawnień w sytuacji gdy ładowarka teleskopowa jest zarejestrowana w UDT).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.29. Koszowe podnośniki – PHM – podnośniki hydrauliczno-montażowe – obsługa: Kurs kwalifikacyjny dla operatorów podnośników koszowych (zwyżki), hydrauliczno-montażowych, na uprawnienia Dozoru Technicznego (szkolenie modułowe).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.       Kursy dla KONSERWATORÓW urządzeń poddozorowych na uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.1.   Wózki jezdniowe – konserwacja: Kurs kwalifikacyjny dla konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, w tym specjalizowanych (spalinowych, gazowych, akumulatorowych) na upr UDT – szkolenie modułowe – kursanci wybierają rodzaj wózków):  szczegóły czytaj
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.2.   Suwnice – wciągarki – wciągarki – konserwacja: Kurs kwalifikacyjny dla konserwatorów suwnic, wciągników, wciągarek, elektrowciągów – ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia – na upr. UDT (szkolenie modułowe, kursanci wybierają rodzaj urządzeń) :  szczegóły czytaj
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.3.  Podesty ruchome – przejezdne – PHM – konserwacja: Kurs dla konserwatorów podestów ruchomych przejezdnych, wolnobieżnych, przewoźnych, masztowych, wiszących, przejezdnych, krzyżowych, montowanych na samochodach – koszowych (zwyżki) – na upr. UDT (szkolenie modułowe – kursanci wybierają rodzaj urządzeń):  szczegóły czytaj
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.4.   Burty samowyładowcze – podnośniki warsztatowe – konserwacja: Kurs dla konserwatorów platform załadowczych, burt samowyładowczych-samochodowych, na upr. UDT (szkolenie modułowe – kursanci wybierają rodzaje urządzeń).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.5.   Żurawie wieżowe, szybkomontujące, szynowe i stacjonarne : Kurs kwalifikacyjny dla konserwatorów żurawi wieżowych – szynowych-szybkomontujących, sterowanych z kabiny oraz z konsoli, na upr. UDT (szkolenie modułowe – kursowe wybierają rodzaje urządzeń):  szczegóły czytaj
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.6.   Żurawie samojezdne oraz przenośne i przewoźne (HDS), przeładunkowe, przewoźne – konserwacja: Kurs uprawnia do konserwacji żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych oraz żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia – na upr. UDT (szkolenie modułowe – kursanci wybierają rodzaje urządzeń):  szczegóły czytaj
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.7. Podnośniki pojazdów (dźwigniki) – warsztatowe – hydrauliczne – konserwacja: Kurs dla konserwatorów podnośników pojazdów – hydraulicznych – warsztatowych-samochodowych, systemów do parkowania pojazdów – na upr. UDT (szkolenie modułowe – kursanci wybierają rodzaje urządzeń).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.8. Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem elektrycznym, konserwacja: Kurs dla konserwatorów uprawnia do konserwacji dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i towarowych z napędem elektrycznym oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych z napędem elektrycznym na upr. UDT (szkolenie modułowe – kursanci wybierają rodzaje urządzeń).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.9. Wyciągi towarowe – konserwacja: Kurs dla konserwatorów wyciągów towarowych – przewoźnych, przenośnych, stacjonarnych (w tym dekarskich), wyciągów statków – na upr. UDT (szkolenie modułowe – kursanci wybierają rodzaje urządzeń):  szczegóły czytaj
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.10. Dźwigniki – stacjonarne, przewoźne, przenośne – konserwacja: Kurs dla konserwatorów dźwigników stacjonarnych przewoźnych, przenośnych (nożycowych, pionowych montowanych na pojeździe) – na upr UDT:  szczegóły czytaj
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.11. Schody ruchome – przenośniki osobowe i towarowe – konserwator: Kurs dla konserwatorów przenośników osobowych i towarowych, schodów ruchomych, chodników ruchomych, przenośników towarowych, przenośników dla celów rekreacyjno-rozrywkowych – na upr. UDT (szkolenie modułowe – kursanci wybierają rodzaje urządzeń).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3 Kursy eksploatacji zbiorników ciśnieniowych – na uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3.1. Zbiorniki ciśnieniowe – przenośne – napełniane: Kurs napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności powyżej 350m3 gazami lub cieczami – na uprawnienia UDT (szkolenie modułowe uwzględniające m. in. kategorie gazów rodzaje zbiorników, metody napełniania gazami skroplonymi).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3.2. Transportowe zbiorniki – napełniane – obsługa urządzeń: Kurs obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych substancjami niekwalifikowanymi jako niebezpieczne (m.in. roztwory mocznika) – na uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) (kształcenie modułowe).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4.   Kursy związane z obsługą – eksploatacją poddozorowych urządzeń dźwignicowych.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4.1.   Hakowi – Kurs dla hakowych – sygnalistów w zakresie podwieszania i przemieszczania ładunków.  szczegóły czytaj
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4.2. Dozór eksploatacja – dźwignice: Kurs dla służb mechaniczno-energetycznych oraz logistycznych w zakresie sprawowania nadzoru nad prawidłową eksploatacją dźwignic (żurawi, suwnic, dźwigów, podnośników) podlegających Urządowi Dozoru Technicznego (modułowe szkolenia aktualizacyjne).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4.3. Burty – windy samowyładowcze – obsługa: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie obsługi burt  samowyładowczych – wind samochodowych.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4.4. Transportowe prace – żurawie – bezpieczeństwo – instrukcje: Kurs w zakresie organizacyjnego, technicznego oraz formalnego zapewnienia bezpieczeństwa prac transportowych w zakresie pracy żurawi wieżowych – opracowanie instrukcji bezpieczeństwa

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4.5. Zawiesia – przeglądy – kontrole stanu technicznego: Kurs umiejętności zawodowych dla specjalistów przeglądów i kontroli stanu technicznego zawiesi stosowanych w urządzeniach dźwignicowych (UTB)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5.   Kursy obsługi urzędzeń i maszyn podlegających nadzorowi przez Transportowy Dozór Techniczny.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5.1.   Zbiorniki transportowe – napełnianie – Kurs obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w ruchu drogowym oraz kolejowym. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5.2.   Manewrowy – transport kolejowy – bocznice zakładowe: Kurs kwalifikacyjny obsługi urządzeń manewrujących na stanowisku w transporcie kolejowym użytkowanych w punkatach przeładunkowych (bocznicach) firmowych na uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego (TDT): (kształcenie modułowe).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5.3.   Ładowarka szyn – dźwignica – obsługa: Kurs kwalifikacyjny w zakresie obsługi ładowarek szyn (dźwignic) na uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) – (szkolenie modułowe, kurs umiejętności zawodowych) – szkolenie obejmuje m.in. ładowarke szyn ŁSz-1000.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________